Bestuur


Onze school gaat, evenals CBS De Goede Herder, uit van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld. Het bestuur van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld is het wettig bevoegd gezag van CBS De Parel en CBS De Goede Herder. De leden van het bestuur worden gekozen tijdens de jaarlijks te houden ledenvergadering door de leden.

De taken van het bestuur zijn onder andere:

  • Het instandhouden van het protestants christelijk onderwijs
  • Wettelijke- en financiële regelgeving uitvoeren
  • Benoeming en ontslag van de leerkrachten
  • Voorwaarden scheppen voor een goed functionerend onderwijssysteem

Meer informatie met betrekking tot doel, grondslag van de schoolvereniging en samenstelling van het bestuur vindt u in de algemene informatiebrochure. Het emailadres van het bestuur : bestuur@nhswapenveld.nl