Oudercommissie


De Oudercommissie is een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders. Zij zijn vooral praktisch bezig met ondersteuning van het team bij binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Zoals op iedere school kunnen de leerkrachten niet alles alleen uitvoeren. Dit heeft dan vooral betrekking op grotere activiteiten die georganiseerd worden op school. U kunt denken aan: het Sinterklaasfeest, de kerstversiering  aanbrengen of de Koningsspelen. Ook kan er gedacht worden aan het koffiedrinken voor de ouders bij de start van het schooljaar. De hulp en ondersteuning die school bij dit soort activiteiten nodig heeft, wordt door de Oudercommissie  verzorgd.

Een goede samenwerking is van belang voor de Oudercommissie. Om alle activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren, vergaderen zij eens per 4 weken op een avond. Ze bespreken hoe ze op een verantwoorde, leuke manier de activiteiten van school kunnen ondersteunen en aanbieden aan de kinderen. 

Welke activiteiten?

  • Koffie drinken voor de ouders op de eerste schooldag
  • Het Sinterklaasfeest
  • Kerstsamenzang
  • Paasmaaltijd
  • Afscheid groep 8
  • Kerstversiering aanbrengen
  • Koningsspelen
  • (Technische) hand- en spandiensten

De Koningsdagoptocht wordt volledig door de Oudercommissie georganiseerd.

Hoe kunt u meedoen?

Bij veel activiteiten heeft de Oudercommissie uw hulp nodig. Mag er een beroep op u worden gedaan?

Met opmerkingen of ideeën over bestaande of nieuwe activiteiten, kunt u altijd terecht bij één van de leden van de Oudercommissie, of mail uw suggesties naar OC@bsdeparel.nl.