Oudercommissie


Beste ouders en/of verzorgers, 

Wij, de oudercommissie, zijn een enthousiast team die in het schooljaar helpt bij het organiseren van een aantal activiteiten.  

In de bijgevoegde folder kunt u lezen wat deze commissie precies doet en wie er in deze commissie zitten.  

Soms lukt het ons als oudercommissie niet om alleen de activiteiten te organiseren en vinden wij het fijn om ook een beroep op u te mogen doen. Vele handen maken immers licht werk.  

Daarom willen wij graag een groepsapp aanmaken zodat, als wij handen te kort komen, wij in die app groep om hulp kunnen vragen wie ons zou willen helpen.  

Denkt u nu dit lijkt mij wel wat en ik wil graag mijn steentje bijdragen dan mag u een bericht sturen naar oc.parel@ijsselrijk.nl 

Mocht u nog vragen hebben over de oudercommissie schiet gerust één van ons aan op het schoolplein. 

Met vriendelijke groet, 

De oudercommissie