Onze school gaat, evenals CBS De Goede Herder, uit van de Nederlandse Hervormde Schoolvereniging te Wapenveld. Onze schoolvereniging werkt al jarenlang samen met andere schoolverenigingen in de Federatie Veluwezoom & IJsselstreek. In de afgelopen tijd heeft er binnen de Federatie een verandering van organisatie plaatsgevonden, met als belangrijkste doel de verdere professionalisering van de schoolbesturen. Waar de schoolvereniging eerst een eigen dagelijks bestuur had, wordt dat dagelijks bestuur nu gevormd door de stichting scholengroep IJsselrijk, met een bestuurder als bevoegd gezag. 

In plaats van het lokale schoolbestuur heeft de schoolvereniging nu een eigen Raad van Toezicht, die bestaat uit mensen die lid zijn van onze eigen vereniging. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de school. De Raad van Toezicht heeft naast een aantal wettelijke taken als doel de bewaking van de identiteit van de school en het bevorderen en bewaken van de lokale betrokkenheid. 
Inmiddels hebben 9 schoolverenigingen hun bestuurlijke taken overgedragen aan de bestuursstichting. 

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Jan Smit, Willem Boer, Rudi Marskamp, Mariëlle Augustinus, Martijn Steenbergen, Armanda Henniphof, Robert Sollie en Arjanne IJzerman.